Taniej o 30%

Wrocław 2 lipca 2018r.

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ

1. Nazwa akcji rabatowej „Taniej o 30%”.
2. Organizatorem akcji rabatowej jest Immo Park Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.
3. Miejsce organizowania akcji rabatowej: Parking Nowy Targ – Plac Nowy Targ 29, 50-141
Wrocław.
4. Czas trwania akcji rabatowej od 2/07/2018 do 31/07/2018.
5. Organizator akcji rabatowej zastrzega sobie prawo jej przedłużenia bądź skrócenia bez
podania przyczyny.
6. Z akcji rabatowej może skorzystać każdy, kto w czasie jej trwania podpisze umowę
abonamentową na abonament dzienny.
7. Za każdy abonament dzienny wykupiony w tym czasie zostanie udzielony rabat w wysokości
120 PLN od stawki podstawowej.
8. Akcja rabatowa prowadzona jest dla nowych klientów.
9. Akcją rabatową objęty jest abonament dzienny 7-18 we wszystkich wariantach godzinowych
w miarę dostępności miejsc postojowych.
10. Akcja rabatowa obowiązuje do momentu wyczerpania dostępnych miejsc postojowych.
11. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi usługami ani innymi promocjami.
12. Akcja rabatowa nie działa wstecz do już wykupionych abonamentów.

Regulamin Promocji Taniej o 30%

Powrót