Promocja “Dobowa Połowa”

Regulamin

1. Nazwa akcji rabatowej „Dobowa Połowa”
2. Organizatorem akcji rabatowej jest Immo Park Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
3. Miejsce organizowania akcji rabatowej: Parking Nowy Targ – Plac Nowy Targ 29, 50-141
Wrocław
4. Czas trwania akcji rabatowej od 17/04/2018 do 30/04/2018
5. Organizator akcji rabatowej zastrzega sobie prawo jej przedłużenia bądź skrócenia bez
podania przyczyny.
6. Z akcji rabatowej może skorzystać każdy, kto w czasie jej trwania podczas dokonywania
opłaty w biurze obsługi klienta na poziomie -1 poda hasło „Dobowa Połowa”
7. Akcją rabatową objęty jest abonament dobowy 24 godzinny
8. Podanie hasła wskazane w pkt 6 niniejszego regulaminu upoważnia do otrzymania rabatu
wynoszącego 50% przy zakupie abonamentu dobowego 24 godzinnego.
9. Akcja rabatowa obowiązuje do momentu wyczerpania dostępnych miejsc postojowych.
10. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi usługami ani innymi promocjami.
11. Akcja rabatowa nie działa wstecz do już wykupionej doby.

Powrót