Polityka prywatności i cookie

Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych Użytkowników i Klientów gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu i usług świadczonych przez firmę Immo Park Sp. z o.o.

Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych jest Immo Park Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolska 110, 31-323 Kraków. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: parking.nowy.targ@immopark.pl, telefonicznie: 71 780 49 83 lub listownie na adres korespondencyjny: Plac Nowy Targ 29, 50-141 Wrocław.

Jakie dane gromadzimy i jak je przetwarzamy?

dane osobowe

Zbieramy dane osobowe Użytkowników jeżeli dobrowolnie skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy, adresów e-mail i numerów telefonów oraz Klientów, którzy zawarli z Immo Park Sp. z o.o. umowę o najem miejsca parkingowego zgodnie z Regulaminem Parkingu. Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych jest zależna od poniższych celów, w jakich je przetwarzamy.

Podstawa, cele i okres przetwarzania danych

1) Obsługa zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy lub za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych w Serwisie

W celu udzielania odpowiedzi przetwarzamy dane przesłane przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego lub w inny udostępniony przez nas sposób takie, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja żądania osoby, której dane dotyczą (odpowiedź na zapytanie). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

2) Realizacja umowy o najem miejsca parkingowego

W celu wykonania umowy przetwarzamy dane przekazane nam przez Klienta w momencie zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem Parkingu takie, jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, NIP, numer rejestracyjny pojazdu, miejsce pracy - jeżeli pracodawca wykupi usługę, z której korzystają jego pracownicy, dane finansowe - płatności, dane bankowe, numer karty dostępowej.

Dane przetwarzmy na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w ramach wykonania umowy i obsługi zobowiązań z niej wynikających, jak zarządzanie miejscami, wystawianie faktur i kontakt w sprawie zdarzeń dotyczących pojazdów i miejsc parkingowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jak przepisy podatkowe i księgowe,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. gromadzenie dowodów do rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów.

3) Objęcie parkingu monitoringiem wizyjnym

Na terenie parkingu prowadzony jest monitoring wizyjny, który rejestruje dane takie, jak: wizerunek osób przebywających na terenie obiektu oraz numery rejestracyjne pojazdów. Dane te w połączeniu z innymi informacjami mogą pozwolić na identyfikację tożsamości utrwalonej osoby.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionych interesów, jakimi są zapobieganie nadużyciom, ochrona mienia, gromadzenie dowodów do rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Dane przechowywane są przez okres 30 dni, a następnie nadpisywane nowymi zdarzeniami.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować żądanie Użytkownika lub Klienta (np. uzyskanie odpowiedzi na zapytanie, zawarcie umowy najmu o miejsce parkingowe, wstęp na teren parkingu).

Prawa przysługujące Użytkownikowi i Klientowi (osobie, której dane dotyczą)

W przypadkach określonych w RODO każdy Użytkownik i Klient w odniesieniu do swoich danych ma prawo do:

  • dostępu do danych – art. 15 RODO,
  • sprostowania danych – art. 16 RODO,
  • usunięcia danych – art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
  • przeniesienia danych - art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@immopark.pl.

Na każde żądanie odpowiadamy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca (np. z uwagi na liczbę żądań, która wpłynęła do administratora), uprzednio poinformujemy o przedłużeniu terminu.

Użytkownikowi i Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że administrator naruszył przepisy przetwarzania danych osobowych.

logi serwera www

Podczas odwiedzin i przeglądania Serwisu przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do serwera www zestaw tymczasowo zapisywanych informacji, jak: adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami i wykorzystujemy je anonimowo do zarządzania Serwisem.

pliki cookie

Podczas wizyty w Serwisie na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie) automatycznie zapisywane są małe pliki tekstowe, które zawierają informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której przestaje być aktywny. Pliki cookie służą do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego Użytkownik otwiera stronę internetową. Nie wykorzystujemy plików cookie do ustalania tożsamości Użytkownika.

Serwis wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w tym dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (pliki cookie pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia, jak jego typ, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego łączy się użytkownik i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika, np. w preferowanym języku).

Jak zarządzać plikami cookie?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniach końcowych. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie bądź informować o ich każdorazowym zapisaniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki cookie, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Odbiorcy danych

Dane możemy udostępnić podmiotom do tego uprawnionym przez prawo (np. policji). Dane udostępniamy podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi związane z prowadzeniem Serwisu oraz z najmem miejsc parkingowych, i przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie: spółkom z Grupy Mota-Engil (Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Mota-Engil Central Europe Bussiness Support Center Sp. z o.o. z siedzibami w Krakowie), dostawcom usług telekomunikacyjnych i informatycznych oraz agencji ochrony.

Zabezpieczenie danych w Serwisie

Dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem poprzez techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poza ochroną środowiska operacyjnego stosujemy szyfrowanie danych protokołem SSL, by uniemożliwić do nich dostęp osobom niepowołanym.

Dokonywanie zmian w Polityce prywatności i cookie

Wszelkie zmiany powyższej polityki prywatności będą dokonywane poprzez opublikowanie jej nowej wersji w Serwisie.