Parkuj o połowę taniej

Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym osoby zainteresowane korzystaniem z naszego parkingu, będą mogły wziąć udział w akcji rabatowej. Z promocji „Parkuj o połowę taniej” skorzystać może każdy, kto wykupi kartę przedpłaconą pre paid o wartości 200 zł, która do końca miesiąca objęta będzie 50% zniżką!

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ

1. Nazwa akcji rabatowej „Parkuj o połowę taniej”.
2. Organizatorem akcji rabatowej jest Immo Park Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.
3. Miejsce organizowania akcji rabatowej: Parking Nowy Targ – Plac Nowy Targ 29, 50-141 Wrocław.
4. Czas trwania akcji rabatowej od 1/06/2018 do 30/06/2018.
5. Organizator akcji rabatowej zastrzega sobie prawo jej przedłużenia bądź skrócenia bez podania przyczyny.
6. Z akcji rabatowej może skorzystać każdy, kto w czasie jej trwania wykupi kartę pre paid o wartości 200 PLN Brutto.
7. Akcją rabatową objęta jest karta przedpłacona pre paid o wartości 200 PLN Brutto, na którą organizator udziela 50% zniżki w czasie trwania akcji rabatowej.
8. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi usługami ani innymi promocjami.
9. Akcja rabatowa nie działa wstecz do już wykupionych kart pre paid.

Regulamin Promocji parkuj o połowę taniej

Powrót