Maj Pełen Rabatów

W tym miesiącu zachęcamy wszystkich Was do skorzystania z akcji promocyjnej „Maj Pełen Rabatów”. Przygotowaliśmy dwie różne, łączące się ze sobą akcje promocyjne. Pierwsza dla nowych klientów „Płać mniej” – na każdy wykupiony przez nowego klienta abonament dzienny miesięczny zostanie naliczony rabat w wysokości 50 zł od stawki podstawowej. W przypadku promocji „Dwa miesiące gratis”, każda osoba, która wykupi abonament dzienny miesięczny (w dowolnym wariancie godzinowym) na okres przynajmniej 12 miesięcy, otrzyma 100% rabat na 2 pierwsze miesiące.
Zapraszamy do wzięcia udziału w promocji.

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ
1. Nazwa akcji rabatowej “Płać mniej“.
2. Organizatorem akcji rabatowej jest Immo Park Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.
3. Miejsce organizowania akcji rabatowej: Parking Nowy Targ – Plac Nowy Targ 29, 50-141 Wrocław.
4. Czas trwania akcji rabatowej od 1/05/2018 do 31/05/2018.
5. Organizator akcji rabatowej zastrzega sobie prawo jej przedłużenia bądź skrócenia bez podania przyczyny.
6. Z akcji rabatowej może skorzystać każdy, kto w czasie jej trwania podpisze umowę abonamentową na abonament dzienny.
7. Za każdy abonament dzienny wykupiony w tym czasie zostanie udzielony rabat w wysokości 50 PLN od stawki podstawowej.
8. Akcja rabatowa prowadzona jest dla nowych klientów.
9. Akcją rabatową objęty jest abonament dzienny 7-18 we wszystkich wariantach godzinowych w miarę dostępności miejsc postojowych.
10. Akcja rabatowa obowiązuje do momentu wyczerpania dostępnych miejsc postojowych.
11. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi usługami ani innymi promocjami z wyjątkiem akcji „Dwa miesiące gratis” organizowanej w tym samym czasie.
12. Akcja rabatowa nie działa wstecz do już wykupionych abonamentów.

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ
1. Nazwa akcji rabatowej “Dwa miesiące gratis“.
2. Organizatorem akcji rabatowej jest Immo Park Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.
3. Miejsce organizowania akcji rabatowej: Parking Nowy Targ – Plac Nowy Targ 29, 50-141 Wrocław.
4. Czas trwania akcji rabatowej od 1/05/2018 do 31/05/2018.
5. Organizator akcji rabatowej zastrzega sobie prawo jej przedłużenia bądź skrócenia bez podania przyczyny.
6. Z akcji rabatowej może skorzystać każdy, kto w czasie jej trwania podpisze umowę abonamentową na abonament dzienny na okres minimum 12 miesięcy.
7. Dla dwóch pierwszych miesięcy trwania umowy zostanie udzielony rabat wynoszący 100%
8. Akcja rabatowa prowadzona jest dla nowych klientów.
9. Rozwiązanie umowy przed upływem 12 miesięcy będzie skutkowało opłatą za każdy miesiąc gratisowy zgodnie z warunkami zawartymi na dzień podpisania umowy.
10. Akcją rabatową objęty jest abonament dzienny 7-18 we wszystkich wariantach godzinowych w miarę dostępności miejsc postojowych.
11. Akcja rabatowa obowiązuje do momentu wyczerpania dostępnych miejsc postojowych.
12. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi usługami ani innymi promocjami z wyjątkiem akcji „Płać mniej” organizowanej w tym samym czasie.
13. Akcja rabatowa nie działa wstecz do już wykupionych abonamentów.

Powrót